Jakie powinny być prawidłowe parametry skrawania?

Odpowiednie metody obróbki pozwalają na swobodne kształtowanie różnych materiałów i nadawanie im pożądanej formy geometrycznej. Jednym z powszechnie wykorzystywanych sposobów przygotowywania elementów jest stosowanie skrawania, które nadaje się zarówno gdy chodzi o rozmaite metale, jak i drewno czy tworzywo sztuczne, czego przykładem jest choćby frezowanie plexi. Właściwe rezultaty można jednak osiągnąć tylko wówczas, gdy umiejętnie wybierze się technikę pracy i określi jej optymalne parametry. Przekonajmy się, jak wygląda to w przypadku skrawania.

 

Czym jest skrawanie?

Obróbka skrawaniem jest zaliczana do metod obróbki ubytkowej, a więc polegającej na usuwaniu zbędnego naddatku w celu uzyskania potrzebnej geometrii przedmiotu obrabianego. Przy skrawaniu naddatek jest odspajany przy zastosowaniu właściwie dopasowanych do celu danej operacji krawędzi tnących, oddzielających materiał w postaci wiórów. Zależnie od sytuacji skrawanie może być prowadzone przez toczenie, frezowanie, wiercenie, a także dłutowanie bądź przeciąganie. Przy toczeniu przedmiot obrabiany jest wprawiany w rotację, podczas gdy narzędzie przemieszcza się wzdłuż osi obrotu, a także zbliża się do niej lub oddala. Przy frezowaniu obraca się narzędzie robocze, które dodatkowo może poruszać się we wszystkich płaszczyznach x, y i z, a nierzadko również jest rotowane w jednej lub dwóch osiach. Przy wierceniu narzędzie jest rotowane oraz przemieszczane w osi powstającego otworu.

Jakie parametry mają znaczenie podczas skrawania?

Rodzaj parametrów mających największe znaczenie podczas obróbki jest w przypadku skrawania uzależniony od wykorzystywanej metody. Do najważniejszych będzie się jednak zaliczała prędkość obrotowa narzędzia, szybkość, z jakim jest ono przemieszczane względem materiału oraz ścieżka, którą będzie poruszała się głowica robocza. W grę może wchodzić także typ zastosowanego chłodzenia, pozycjonowania elementu obrabianego czy nadzorowania całego procesu.