Na czym polega frezowanie CNC?

Odpowiednia technologia obróbki pozwala na uzyskanie pożądanych kształtów przygotowywanych elementów oraz wykończenia ich w potrzebny w konkretnym zastosowaniu sposób. Dobór właściwego procesu będzie równie istotny, co metoda jego realizacji. Jedną z opcji, która cieszy się większym powodzeniem, jest użycie maszyny sterowanej komputerowo. Rozwiązanie to jest wykorzystywane przy wielu operacjach i materiałach, czego przykładem może być choćby cięcie na maszynie CNC poliwęglanu. Wśród czynności, które dają największe możliwości dostosowania geometrii do potrzeb danego wyrobu, na szczególną uwagę zasługuje frezowanie CNC. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej.

 

Czym jest frezowanie?

Frezowanie to rodzaj obróbki ubytkowej polegającej na odspajaniu z przedmiotu obrabianego zbędnego materiału określanego jako naddatek. Jest on usuwany w formie wiórów przy użyciu narzędzia z krawędziami tnącymi o twardości większej niż surowiec, z jakiego powstaje dany wyrób tj. frezu. Sam proces wiąże się z wprawianiem go w rotację oraz przemieszczanie po wybranej wcześniej ścieżce. Uzyskiwany kształt może więc być uzależniony zarówno od ukształtowania ostrzy frezu, jak i trajektorii, po jakiej jest prowadzony. Często w grę wchodzą obie te opcje jednocześnie. Warto pamiętać, że frez może pracować swoją powierzchnią czołową, co sprawdza się np. przy wykonywaniu otworów, a także boczną, co będzie nieodzowne przy cięciu bądź wycinaniu. Wiele frezów wykorzystuje też obie te możliwości łącznie.

Czym jest obróbka CNC?

Obróbka CNC oznacza komputerowe sterowanie pracą maszyny, która realizuje wcześniej przygotowany i zoptymalizowany program. Powstaje on w oparciu o cyfrowy model gotowego wyrobu i jest tworzony przez stworzenie listy kolejnych operacji wraz z parametrami roboczymi, z jakimi będą one prowadzone. Za zgodność postępów prac z założonymi odpowiadają czujniki sprawdzające położenie głowicy roboczej i serwomechanizmy, które ją pozycjonują.